Wróć Zapisz i wyjdź Dalej

Regulamin

I. Postanowienia ogólne:

II. Zamieszczanie informacji w Serwisie:

III. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników:

IV. Proces rezerwacji lokalu

V. Zakończenie współpracy Właściciela portalu z Właścicielem obiektu

VI. Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem

VII. Postanowienia końcowe